Tisztelt Látogató!

Az Ön által felkeresett honlap a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet alapján, a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) által a LEADER Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott és elnyert „Magyar-francia-román együttműködés a vidék fejlődéséértcímű pályázat egyik elemeként valósult meg.

Célja, hogy a nemzetközi együttműködési projektben résztvevő három partnerszervezet (LEADER HACS) illetékességi területén, azaz a magyarországi Rinya-és Dráva-mente, a franciaországi Auvergne-régió, valamint a romániai Mezőség területén működő – elsősorban – kis- és középvállalkozások számára információs, illetve gazdasági kooperációt elősegítő platformot nyújtson. Adatbázisában magyar, francia és román vállalkozások ismertetései és elérhetőségei (postacím, e-mail, telefonszám, web) szerepelnek.

A honlap létrehozását a vidéki lét – mindhárom országot egyaránt érintő – nehézségei és kihívásai hívták életre. Az agrárszektor modernizációjával párhuzamosan keletkező munkaerő-felesleg és az azt felvevő ágazatok hiánya, az alacsonyabb bérek és életszínvonal, a fiatalok elvándorlása és az ott maradó népesség elöregedése a vidék hátrányos helyzetű térségeit sújtja leginkább. A nemzetközi projekt résztvevő partnereinek, az európai uniós és saját hazájuk támogatási forrásait kezelő Akciócsoportoknak egyik alapvető célja, hogy e komplex problémák részleges kezelésére különböző megoldási kísérleteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg. Ezen kísérletek egyikeként jött létre e honlap.

Adatbázisunkban elsősorban azon vállalatok szerepelnek, amelyek a projekt során feltárt közös ágazati érdeklődéssel és sokszor hasonló, vagy egymást kiegészítő profillal rendelkeznek. A közzé tett adatok segítségével egyfelől felkutathatók és megismerhetők más cégek termékpalettái, illetve eredményei, másfelől megkönnyítik az előnyös gazdasági együttműködési kapcsolatok kialakítását.

Mivel a három térség hasonló nehézségeire születő válaszok gyakran eltérő megoldási lehetőségeket kínálnak a vállalkozások számára, ezek megismerésére és átvételére, illetve továbbiak kidolgozására kíván ösztönözni a honlap. 

Pályázat megnevezése: Magyar-francia-román együttműködés a vidék fejlődéséért
Támogatás összege: 47 614 550 Ft (160 297 €)
Megvalósítás ideje: 2014. 01. 17 – 2014. 12. 31.
Koordináló szervezet: Rinya-Dráva Szövetség

A pályázat célja:

Egymás térségeinek kölcsönös megismerése révén a kulturális és gazdasági kapcsolatok kiépítése, erősítése, vidékfejlesztési, helyi termék előállítási és értékesítési jó gyakorlatok átvétele, adaptálása.

A projekt fő elemei:

Partnertalálkozók

Az együttműködő térségek vállalkozói közötti üzleti kapcsolatok ösztönzése, továbbá a lehetséges együttműködési területek, ágazatok feltérképezése céljából tanulmányút szervezése a partnerszervezetek működési térségébe. Az út a potenciális üzleti partnereknél tett látogatásokra, tapasztalatcserére és esetleges tárgyalásokra fókuszál. Mivel a projektben résztvevő térségek egyaránt hátrányos helyzetű vidéki régiókban találhatók, a gazdasági és társadalmi nehézségekre adott megoldási kísérletek megismerése és átvétele jelentősen javíthatja a jövőre vonatkozó fejlesztési stratégiákat, valamint a helyi termelők és vállalkozók üzletpolitikáját.
2014. áprilisában egy hetes franciaországi, 2014. május-júniusában négy napos magyarországi partnertalálkozóra került sor. 

Kulináris Kabaré

Kulináris Kabaré címmel, francia-magyar koprodukcióban bemutatott előadás és gasztronómiai est. A színházi produkció a Procédé Zèbre Társulat vezetésével, francia művészek, dráma tagozatos magyar középiskolások, felszolgáló és szakácstanuló magyar fiatalok, továbbá munkanélküli francia fiatalok együttműködése révén valósul meg. Az előadás fontos eleme a helyi (magyar, francia, román) gasztronómiai hagyományok, alapanyagok és késztermékek bemutatása, kóstoltatása. A produkciót követően a magyar, francia és román helyi termékek megismertetésére, a helyi termelők közötti tapasztalatcserére, valamint kötetlen beszélgetésre is alkalmat ad a rendezvény. A kabaré szervezése és előadása lehetőséget teremt a magyar, a francia és a román kultúra, nyelv, illetve a hagyományok megismerésére is.
A produkciót 2014. áprilisában az Allier megyei Moulins, Dompierre-sur-Besbre és Rocles településeken mutatták be nagy sikerrel, majd 2014. május-júniusában a Somogy megyei Barcson és Taranyban.

Adatbázis

Információs platform kialakítása új üzleti kapcsolatok teremtése, illetve a meglévők bővítése érdekében. Az adatbázis a projektben résztvevő partnerek által delegált, és illetékességi területükön működő vállalkozásokat tartalmazza. A honlap igény szerint tetszőlegesen bővíthető újabb vállalkozások adataival, elérhetőségeivel.

Nemzetközi Konferencia

A projekt célkitűzéseinek és részeredményeinek bemutatására, valamint a vidékfejlesztési kihívások és lehetőségek, a külföldi és hazai jó gyakorlatok ismertetése céljából nemzetközi konferencia szervezése.
A XV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásárral egy helyszínen és egy időben, 2014. május 30-án megrendezett esemény sikeres és eredményes tapasztalatcserére adott lehetőséget.

Barcs Városi Piac épület tetőszerkezetének felújítása

A barcsi városi piac korszerűsítése: a mintegy 1000 m2-es alapterületű épület tetőszerkezet-elemeinek cseréje és átalakítása.  A csarnokrész az eredeti kialakítás átgondolatlansága miatt évek óta nem használható, a projekt révén viszont újra működőképes, fedett piactere lesz a járásközpontnak és a környező településeknek. A térség helyi termelői egész éven át méltó körülmények között, korszerű környezetben árusíthatják termékeiket. A piac reaktiválása remélhetőleg nem csupán a helyi termelőket mozgósítja majd, hanem a tudatos vásárlói szemlélet kialakításához is hozzájárul. 

Projektmenedzsment

Az együttműködő partnerek összefogása, tájékoztatása, az együttműködés nyomon követése, belső ellenőrzése, a projekt adminisztratív teendőinek végzése.

Partnerek:

Rinya-Dráva Szövetség (HU)

A Belső-somogyi térségben működő Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport 2008-ban alakult meg. A jelenleg 113 taggal rendelkező Egyesületet a köz-, a civil- és a magánszféra vidékfejlesztésben egyaránt érdekelt intézményei, vállalkozásai és szervezetei képviselik. Célja, hogy az Európai Unió által vidékfejlesztésre szánt támogatásokat a Rinya- és a Dráva-menti térség településein minél szélesebb körben megismertesse, elérhetővé tegye. E pályázatok közzétételét az Egyesület Barcson működtetett irodájának munkatársai végzik, akik széleskörű tanácsadást biztosítanak mind az érdeklődők, mind a pályázók számára, valamint segítséget nyújtanak a pályázatok megírásában, illetve azok későbbi adminisztratív teendői során.
http://rinyadrava.hu/

Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne (FR)

A 2007-ben alapított Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne a közép-franciaországi Auvergne-régióban, Allier megyében működik.  Célja a terület promocionálása, az életminőség javításának elősegítése, a LEADER pályázati rendszer térségi adaptálása és a helyi fejlesztések, kooperatív tevékenységek elősegítése, illetve koordinálása. Munkaszervezete a 20 ezer fős megyeszékhelyen, Moulins-ben működtet irodát.
http://www.territoire-bourbon.com/

GAL Câmpia Transilvaniei (RO)

A romániai Kolozs megyében működő Asociaţia GAL Câmpia Transilvanieit a köz-, a civil- és a magánszférát (önkormányzatok, cégek, alapítványok, egyesületek és egyházi szervezetek) képviselő 50 szervezet alkotja. Az egyesület a LEADER pályázati rendszer térségi adaptálásával foglalkozik az illetékességi területén található 14 településen. Munkaszervezete Mócs (Mociu) településen működtet irodát.
http://www.galcampiatransilvaniei.ro/

További együttműködő partnerek:

Adatbázisunkban a/az

illetékességi területén működő vállalkozások rövid bemutatása, valamint elérhetőségei (postacím, e-mail, web) szerepelnek. 

Az adatbázis célja:

  • megkönnyíteni a hasonló profillal rendelkező és/vagy kiegészítő tevékenységet végző cégek felkutatását
  • elősegíteni más térségekben és különböző ágazatokban működő vállalkozások megismerését
  • ösztönözni a jó gyakorlatok megismerését
  • támogatni a kapcsolatfelvételt
  • ösztönözni a gazdasági kooperációt

Amennyiben az Ön vállalkozása még nem szerepel adatbázisunkban, de szeretné, hogy adatait és elérhetőségeit honlapunkon közzé tegyük, kérjük, ezt az alábbi elérhetőségeken jelezze felénk:


Az adatbázist tartalmazó honlap a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet alapján a LEADER Nemzetközi együttműködés keretében benyújtott „Magyar-francia-román együttműködés a vidék fejlődéséértcímű pályázat projektelemeként valósult meg.