2 RO Leírás 2 RO
6 RO Leírás 6 RO
3 RO Leírás 3 RO
1 RO Leírás 1 RO
9 RO Leírás 9 RO
4 RO Leírás 4 RO
7 RO Leírás 7 RO
8 RO Leírás 8 RO

Stimate Vizitator!

Pagina de internet pe care o vizitaţi a fost realizată ca şi parte a proiectului cu titlul „Cooperare maghiaro-franco-română pentru dezvoltarea rurală” aplicat şi câştigat în cadrul Cooperării internaţionale LEADER, de către Grupul de acţiune locală LEADER (HACS), Asociaţia Rinya-Dráva, în temeiul Ordonanţei Ministerului de Dezvoltare Rurală cu nr. 99/2012. (IX.25.).

Scopul acesteia este să ofere o platformă care să faciliteze cooperarea informaţională, respectiv economică - în primul rând, - pentru întreprinderile mici şi mijlocii ce funcţionează în domeniul de competenţă al celor trei organizaţii partenere (LEADER HACS), ce participă la proiect, adică în Ungaria, valea apelor Rinya şi Drava, în Franţa, regiunea Auvergn, respectiv Câmpia Transilvaniei din România. În baza de date a acesteia, figurează prezentarea şi datele de contact ale antreprizelor maghiare, franceze şi române (adresă de corespondenţă, e-mail, număr telefon, web).

Pagina de internet a fost creată datorită dificultăţilor şi provocărilor vieţii rurale, ce afectează în egală măsură toate cele trei ţări. Excedentul de forţă de muncă ce s-a format paralel cu modernizarea sectorului agricol, şi ca urmare a lipsei cererii de ocupare a sectoarelor, salariile şi nivelul de trai în scădere, migraţia tinerilor şi îmbătrânirea populaţiei rămase, afectează cel mai mult regiunile defavorizate din mediul rural. Una dintre obiectivele esenţiale ale partenerilor care participă la acest proiect, ale Grupurilor de acţiune care administrează fondurile de finanţare ale Uniunii Europene şi din ţara proprie, este să elaboreze şi să pună în practică diverse soluţii experiment, pentru a trata parţial fiecare problemă complexă. Una dintre aceste experimente este crearea acestui website.

În baza noastră de date, figurează în primul rând acele antreprize, care manifestă acelaşi interes pentru un sector descoperit pe parcursul proiectului, şi de multe ori dispun de profiluri asemănătoare, sau care se completează. Prin intermediul datelor publicate, pe de o parte, se pot căuta şi cunoaşte gamele de produse, respectiv rezultatele altor companii, iar pe de altă parte, facilitează crearea unor relaţii economice de colaborare avantajoase.

Întrucât răspunsurile primite la dificultăţile similare ale celor trei regiuni, oferă de multe ori posibilităţi diferite de soluţionare pentru antreprize, pagina web doreşte să încurajeze pe ceilalţi să se familiarizeze cu aceste soluţii, să le preia, respectiv să elaboreze altele.

Denumirea proiectului: Cooperare maghiaro-franco-română pentru dezvoltarea rurală
Suma finanţării: 47 614 550 Forinţi (160 297 €)
Termen de realizare: 2014. 01. 17 – 2014. 12. 31.
Organizaţie coordonatoare: Asociaţia Rinya-Dráva

Obiectivul proiectului:

Prin intermediul cunoaşterii reciproce a regiunii celuilalt, dezvoltarea şi consolidarea unor relaţii culturale şi economice, preluarea, adoptarea unor practici bune de dezvoltare rurală, de fabricare şi comercializare de produse locale.

Principalele elemente ale proiectului:

Întâlniri între parteneri

Organizarea de călătorii de studiu în zona de acţiune a organismelor partenere, pentru a încuraja relaţiile de afaceri între antreprizele din regiunile de cooperare, precum şi pentru a descoperi posibilele domenii, sectoare de colaborare. Călătoria se focusează pe vizitele la potenţialii parteneri de afaceri, schimbul de experienţe şi eventualele negocieri cu aceştia. Deoarece regiunile care participă la acest proiect se află în egală măsură în medii rurale defavorizate, cunoaşterea şi preluarea încercărilor de soluţionare oferite pentru rezolvarea dificultăţilor economice şi sociale, poate să îmbunătăţească semnificativ strategiile de dezvoltare ce vizează viitorul, respectiv politica de afaceri a producătorilor şi antreprenorilor locali.
În luna aprilie 2014, a avut loc o întâlnire partenerială de o săptămână, în Franţa, iar în lunile mai-iunie 2014, una de patru zile, în Ungaria.

Cabaret culinar

A avut loc o serată gastronomică şi un spectacol cu titlul Cabaret culinar, realizat în coproducţie franco-maghiară. Producţia de teatru s-a realizat sub coordonarea Formaţiei Procédé Zèbre, prin intermediul unor artişti francezi, liceeni maghiari - profilul teatru, tineri maghiari ucenici ospătari şi bucătari, precum şi tineri şomeri din Franţa. Un element important al spectacolului, a fost prezentarea tradiţiilor gastronomice, a materiilor prime şi degustarea produselor finite locale (maghiare, franceze, române). După producţie, evenimentul a dat posibilitatea prezentării unor produse locale din Ungaria, Franţa şi România, schimbului de experienţe dintre producătorii locali, respectiv unor discuţii libere. Organizarea şi punerea în scenă a cabaretului a oferit posibilitatea de a cunoaşte culturile, limbile, respectiv tradiţiile maghiare, franceze şi române.
În luna aprilie 2014, producţia a fost prezentată cu mare succes în localităţile Moulins, Dompierre-sur-Besbre şi Rocles, din judeţul Allier, apoi în lunile mai-iunie 2014, în localităţile Barcs şi Tarany, din judeţul Somogy.

Baza de date

Realizarea unei platforme informaţionale în scopul de a crea noi relaţii de afaceri, respectiv pe a lărgi pe cele existente. Baza de date cuprinde antreprizele delegate de către partenerii participanţi la proiect, respectiv acestea îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al organizaţiilor. Site-ul poate fi completat, după cum este necesar, cu informaţiile şi datele de contact ale unor noi antreprize.

Conferinţa Internaţională

Organizarea unei conferinţe internaţionale cu scopul de a prezenta obiectivele şi rezultatele parţiale ale proiectului, respectiv prezentarea provocărilor şi oportunităţilor ce ţin de dezvoltarea rurală, a practicilor viabile din străinătate şi din ţară.
Evenimentul care a fost organizat în aceeaşi locaţie şi în aceeaşi perioadă cu al XV.-lea Târg Internaţional şi Târgul Alimentar de Specialitate de la Barcs din data de 30 mai 2014, a oferit posibilitatea unor schimburi de experienţă de succes şi fructuoase.

Renovarea structurii acoperişului clădirii Pieţei Oraşului Barcs

Modernizarea pieţei oraşului Barcs: schimbarea şi transformarea componentelor structurii acoperişului, de pe clădirea ce ocupă o suprafaţă de circa 1000 m2. Partea de hală nu a putut fi folosită de câţiva ani din cauza configuraţiei imprudente iniţiale, însă prin intermediul proiectului centrul regional şi localităţile din regiune vor avea din nou o piaţă acoperită, în stare de funcţionare. Producătorii locali din regiune, îşi vor putea comercializa produsele tot anul în condiţii decente, într-un mediu modern. Sperăm că reactivarea pieţei va mobiliza nu doar producătorii locali, şi va contribui la formarea unei atitudini conştiente de consumator.

Management de proiect

Punerea în comun a partenerilor colaboratori, informarea acestora, monitorizarea colaborării, controlul intern, executarea sarcinilor administrative ale proiectului.

Parteneri:

Rinya-Dráva Szövetség (HU)

Asociaţia Rinya-Dráva, Grupul de Acţiune Local al LEADER, ce acţionează în regiunea Belső-Somogy a fost înfiinţată în anul 2008. În prezent Asociaţia are 113 membrii şi este reprezentată de către instituţiile, antreprizele şi oganizaţiile din domeniul public, civil şi privat, aceştia fiind interesaţi în aceeaşi măsură să contribuie la dezvoltarea rurală. Scopul este de a face cunoscute într-o sferă cât mai largă şi să facă accesibile finanţările Uniunii Europene privind dezvoltarea rurală, în cadrul localităţilor din regiunea pârâului Rinya şi râul Drava. Publicarea acestor proiecte se realizează de către personalul de la biroul din Barcs al Organizaţiei, cei de acolo asigură consiliere diversificată, atât pentru cei interesaţi cât şi pentru aplicanţi, respectiv acordă ajutor în întocmirea proiectelor, respectiv şi pe parcursul sarcinilor administrative ulterioare ale acestora.
http://rinyadrava.hu/

Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne (FR)

Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne fondată în anul 2007, activează în regiunea Auvergne din zona centrală a Franţei, în judeţul Allier. Obiectivul este promovarea regiunii, facilitarea îmbunătăţirii nivelului de trai, adaptarea regională a sistemului de proiecte LEADER şi facilitarea dezvoltării locale, respectiv coordonarea activităţilor de cooperare. Compartimentul administrativ îşi desfăşoară activitatea într-un birou din reşedinţa de judeţ Moulins, care are 20 de mii de locuitori.
http://www.territoire-bourbon.com/

GAL Câmpia Transilvaniei (RO)

Asociaţia GAL Câmpia Transilvaniei care funcţionează în judeţul Cluj din România, este compusă din 50 de organizaţii, reprezentând sfera publică, civilă şi privată (administraţii locale, companii, fundaţii, asociaţii şi organizaţii religioase). Asociaţia se ocupă de adoptarea regională a sistemului de proiecte LEADER în cadrul celor 14 localităţi ce se află în domeniul de competenţă al acestuia. Compartimentul administrativ îşi desfăşoară activitatea într-un birou din localitatea Mociu.
http://www.galcampiatransilvaniei.ro/

Alţi parteneri colaboratori:

În baza noastră de date figurează prezentarea scurtă, respectiv datele de contact (adresă de corespondenţă, e-mail, web) ale antreprizelor ce funcţionează în domeniul de competenţă al celor trei organizaţii:

Obiectivul bazei de date:

  • a facilita găsirea companiilor care dispun de un profil asemănător sau desfăşoară activităţi complementare
  • a facilita cunoaşterea antreprizelor ce acţionează în alte regiuni şi în diverse sectoare
  • a încuraja cunoaşterea practicilor viabile
  • a sprijini luarea legăturilor
  • a stimula cooperarea economică

În cazul în care antrepriza Dumneavoastră încă nu figurează în baza noastră de date şi aţi dori ca informaţiile despre Dumneavoastră şi datele de contact să fie publicate pe site-ul nostru, vă rugăm să semnalaţi această intenţie la una dintre datele de contact de mai jos:


Pagina de internet ce conţine baza de date a fost realizată ca şi parte a proiectului cu titlul „Cooperare maghiaro-franco-română pentru dezvoltarea rurală” aplicat şi câştigat în cadrul Cooperării internaţionale LEADER de către Grupul de acţiune locală a LEADER în temeiul Ordonanţei Ministerului de Dezvoltare Rurală cu nr. 99/2012. (IX.25.).